Friday, June 30, 2017

Sài Gòn - Đà Nẵng hè 2017, hành trình 2439km

Ngày 7: Đà Nẵng city tour by foot
Ngày 8: Thăm lại thánh địa Mỹ Sơn
Ngày 9-11: Về nhà

Toàn bộ ảnh trên Flickr.

No comments:

Post a Comment